fbpx

Bảng giá phụ tùng xe máy Honda: Đồng hồ

đồng hồ xe honda

Tra cứu bảng giá đồng hồ xe máy Honda và bộ phận liên quan thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe máy Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

Bạn cần thợ sửa chữa? Hảy tải ứng dụng Rada để đặt thợ/dịch vụ gần bạn nhất:
  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_NoPart_NameUnitPrice
45451ge2000Đai dây cáp đồng hồ tốc độC110000
45451gn5730Đai dây cáp đồng hồ tốc độC5000
37460ktf671Đồng hồ điện tửC2020000
37460ktfb21Đồng hồ điện tửC1820000
37300gn5901Đồng hồ báo xăngC260000
37300kfl711Đồng hồ báo xăngC310000
37300kfl891Đồng hồ báo xăngC310000
37110k01931Đồng hồ công tơ métC2660000
37130ktfb21Đế dưới đồng hồ tốc độC120000
37211gcc000Đế dưới đồng hồ tốc độC470000
37212gfm972Đế dưới đồng hồ tốc độC70000
37212gn5901Đế dưới đồng hồ tốc độC80000
37212kev901Đế dưới đồng hồ tốc độC60000
37212kfl711Đế dưới đồng hồ tốc độC80000
37212kfl891Đế dưới đồng hồ tốc độC90000
37212kph701Đế dưới đồng hồ tốc độC100000
37212kpw901Đế dưới đồng hồ tốc độC110000
37212krs920Đế dưới đồng hồ tốc độC60000
37212ktl691Đế dưới đồng hồ tốc độC70000
37212ktm970Đế dưới đồng hồ tốc độC80000
37212kvb951Đế dưới đồng hồ tốc độC70000
37212kvg951Đế dưới đồng hồ tốc độC100000
37212kvgv21Đế dưới đồng hồ tốc độC100000
37212kvgv41Đế dưới đồng hồ tốc độC90000
37212kwwb21Đế dưới đồng hồ tốc độC80000
37212kwwe11Đế dưới đồng hồ tốc độC80000
37212kwz841Đế dưới đồng hồ tốc độC80000
37220k07941Đế dưới đồng hồ tốc độC110000
37215ktm970Đệm mặt đồng hồC100000
37215ktm981Đệm mặt đồng hồC220000
37215kvlv31Đệm mặt đồng hồC240000
37130k26901Đồng hồ công tơ métC2120000
37112k12901Đế dưới đồng hồ tốc độC80000
37112k27v01Đế dưới đồng hồ tốc độC100000
37212k03m61Đế dưới đồng hồ tốc độC80000
37212kwn901Đế dưới đồng hồ tốc độC430000
37212kzvv31Đế dưới đồng hồ tốc độC60000
37214k57v11Đế dưới đồng hồ tốc độC45000
37220kyzg01Đế dưới đồng hồ tốc độC120000
37220kyzv01Đế dưới đồng hồ tốc độC120000
37220kyzv91Đế dưới đồng hồ tốc độC120000
37215kzz900Đệm cao su đồng hồ công tơ métC10000
17535ksh890Bạc cách đồng hồ tốc độC10000
37100k12901Bộ đồng hồ công tơ métC1500000
37100k12931Bộ đồng hồ công tơ métC1240000
37100k26901Bộ đồng hồ công tơ métC2740000
37100k26931Bộ đồng hồ công tơ métC2715000
37100k29901Bộ đồng hồ công tơ métC2330000
37100k29911Bộ đồng hồ công tơ métC2140000
37100ktfv11Bộ đồng hồ công tơ métC3265000
37100ktgv01Bộ đồng hồ công tơ métC3725000
37100kyzv02Bộ đồng hồ công tơ métC1100000
37100kyzv22Bộ đồng hồ công tơ métC1160000
37110k29901Bộ đồng hồ công tơ métC2015000
37200k03m01Bộ đồng hồ công tơ mét590000
37200k03m31Bộ đồng hồ công tơ mét590000
37200k44v01Bộ đồng hồ công tơ métC740000
08e71gee000Bộ đồng hồ chỉ báoC330000
37100kyzg01Bộ đồng hồ tốc độC1100000
37100kyzv01Bộ đồng hồ tốc độC1085000
37100kyzv21Bộ đồng hồ tốc độC1145000
37100kyzv91Bộ đồng hồ tốc độC1100000
37200gccb20Bộ đồng hồ tốc độC4985000
37200gge901Bộ đồng hồ tốc độC990000
37200gge941Bộ đồng hồ tốc độC1010000
37200gn5901Bộ đồng hồ tốc độC1950000
37200k03m61Bộ đồng hồ tốc độC600000
37200k03m71Bộ đồng hồ tốc độC600000
37200k03v01Bộ đồng hồ tốc độC630000
37200k03v31Bộ đồng hồ tốc độC630000
37200k07941Bộ đồng hồ tốc độC1040000
37200k35v01Bộ đồng hồ tốc độ4685000
37200k57v11Bộ đồng hồ tốc độC500000
37200k57v21Bộ đồng hồ tốc độC500000
37200kfl711Bộ đồng hồ tốc độC1268850
37200kfl830Bộ đồng hồ tốc độC1371040
37200kfl891Bộ đồng hồ tốc độC1371040
37200kfv790Bộ đồng hồ tốc độC700000
37200kfv830Bộ đồng hồ tốc độC1060000
37200krs860Bộ đồng hồ tốc độC780000
37200ktl641Bộ đồng hồ tốc độC680000
37200ktl682Bộ đồng hồ tốc độC530000
37200ktlv01Bộ đồng hồ tốc độC630000
37200ktm901Bộ đồng hồ tốc độC1540000
37200ktm970Bộ đồng hồ tốc độC920000
37200ktm981Bộ đồng hồ tốc độC2750000
37200kvb971Bộ đồng hồ tốc độC900000
37200kvg961Bộ đồng hồ tốc độC880000
37200kvgv21Bộ đồng hồ tốc độC1130000
37200kvgv41Bộ đồng hồ tốc độC1180000
37200kvl900Bộ đồng hồ tốc độC660000
37200kvl931Bộ đồng hồ tốc độC2695000
37200kvlv31Bộ đồng hồ tốc độC2695000
37200kvm731Bộ đồng hồ tốc độC550000
37200kvm780Bộ đồng hồ tốc độC500000
37200kvm790Bộ đồng hồ tốc độC575000
37200kvr850Bộ đồng hồ tốc độC660000
37200kvrv21Bộ đồng hồ tốc độC640000
37200kvrv41Bộ đồng hồ tốc độC590000
37200kvrv51Bộ đồng hồ tốc độC590000
37200kvrv91Bộ đồng hồ tốc độC670000
37200kvv901Bộ đồng hồ tốc độC630000
37200kwn931Bộ đồng hồ tốc độC6670000
37200kwn981Bộ đồng hồ tốc độC4305000
37200kwy661Bộ đồng hồ tốc độC670000
37200kwy671Bộ đồng hồ tốc độC670000
37200kwya31Bộ đồng hồ tốc độC540000
37200kwz841Bộ đồng hồ tốc độC890000
37200kyl841Bộ đồng hồ tốc độC2475000
37200kyl861Bộ đồng hồ tốc độC800000
37200kyl871Bộ đồng hồ tốc độC800000
37200kzle01Bộ đồng hồ tốc độC740000
37200kzvv31Bộ đồng hồ tốc độC680000
37210kyzg01Bộ đồng hồ tốc độC670000
37210kyzv91Bộ đồng hồ tốc độC670000
37200kwwe11Bộ đồng hồ tốc độ rsC650000
37200kwwb11Bộ đồng hồ tốc độ rsC760000
37200kwwv01Bộ đồng hồ tốc độ rsxC650000
37200kwwb21Bộ đồng hồ tốc độ ws cơC760000
37200kwwe21Bộ đồng hồ tốc độ ws cơ 2013C650000
37200ktl681Bộ đồng hồ tốc độ (hd ko cho dat nua)C495000
37220kyzv31Bộ dây đồng hồ tốc độC130000
37224kyzv01Bộ dây đồng hồ tốc độC470000
37224kyzv21Bộ dây đồng hồ tốc độC490000
53270kph701zaBộ ốp đồng hồ tốc độ *nh411m*C100000
53270ktm970zaBộ ốp đồng hồ tốc độ *nh411m*C90000
53270kvl900zaBộ ốp đồng hồ tốc độ *nh411m*C50000
64300kwn930Bộ ốp chắn đồng hồC950000
37213k29901Bộ khung đồng hồ tốc độ dướiC220000
37213k01901Bộ khung đồng hồ tốc độ phía dC200000
37620k26901Bộ khung đồng hồ tốc độ phía dướiC320000
37610k26901Bộ khung đồng hồ tốc độ phía trênC400000
53115k27v00zlBộ nắp ốp đồng hồ *nhb24m*C130000
53115k27v00zeBộ nắp ốp đồng hồ *r340c*C130000
53115k27v00zbBộ nắp ốp đồng hồ *y208m*C130000
53115k27v00zkBộ nắp ốp đồng hồ *yr322c*C130000
53115k27v00zaBộ nắp ốp đồng hồ nha62mC130000
53115k27v50zhBộ nắp ốp đồng hồ*nh1*C35000
53115k27v50zgBộ nắp ốp đồng hồ*nha62m*C130000
53115k27v50zfBộ nắp ốp đồng hồ*nhb24m*C130000
53115k27v50zeBộ nắp ốp đồng hồ*nhb25m*C130000
53115k27v50zdBộ nắp ốp đồng hồ*r340c*C130000
53115k27v00zjBộ nắp ốp đồng hồ*y183m*C130000
53115k27v50zbBộ nắp ốp đồng hồ*y183m*C130000
53115k27v50zaBộ nắp ốp đồng hồ*y208m*C130000
53115k27v50zcBộ nắp ốp đồng hồ*yr322c*C130000
64110ktm980Bộ tấm chắn đồng hồC150000
67100kwn871zaBộ tấm chắn đồng hồ tốc độC1120000
67100k35v00zaBộ tấm chắn đồng hồ tốc độ đenC290000
37202kzvt00Cao su đồng hồ tốc độC15000
37212kyz901Chụp bóng đèn đồng hồ tốc độC15000
37214kyz901Chụp bóng đèn đồng hồ tốc độC15000
37210kwn981Cụm đồng hồC3625000
37210kyzv01Cụm đồng hồC670000
37100k01931Cụm đồng hồ công tơ métC2715000
37100k27v01Cụm đồng hồ công tơ métC1520000
37210gccc00Cụm đồng hồ tốc độC1260000
37210gge901Cụm đồng hồ tốc độC380000
37210gn5901Cụm đồng hồ tốc độC460000
37210k03m01Cụm đồng hồ tốc độC280000
37210k03m61Cụm đồng hồ tốc độC290000
37210k07941Cụm đồng hồ tốc độC600000
37210k12901Cụm đồng hồ tốc độC1315000
37210k12931Cụm đồng hồ tốc độC1250000
37210k27v01Cụm đồng hồ tốc độC1315000
37210k44v01Cụm đồng hồ tốc độC400000
37210k57v11Cụm đồng hồ tốc độC260000
37210kev902Cụm đồng hồ tốc độC630000
37210kfl711Cụm đồng hồ tốc độC565000
37210kfl891Cụm đồng hồ tốc độC555000
37210krs920Cụm đồng hồ tốc độC350000
37210ktl641Cụm đồng hồ tốc độC310000
37210ktl681Cụm đồng hồ tốc độC290000
37210ktlv01Cụm đồng hồ tốc độC350000
37210ktm901Cụm đồng hồ tốc độC940000
37210ktm970Cụm đồng hồ tốc độC320000
37210ktm981Cụm đồng hồ tốc độC2320000
37210kvb951Cụm đồng hồ tốc độC360000
37210kvg951Cụm đồng hồ tốc độC420000
37210kvgv21Cụm đồng hồ tốc độC470000
37210kvgv41Cụm đồng hồ tốc độC490000
37210kvl931Cụm đồng hồ tốc độC2250000
37210kvrv21Cụm đồng hồ tốc độC340000
37210kvrv41Cụm đồng hồ tốc độC320000
37210kvrv91Cụm đồng hồ tốc độC280000
37210kvv901Cụm đồng hồ tốc độC310000
37210kwn931Cụm đồng hồ tốc độC6150000
37210kwwb21Cụm đồng hồ tốc độC270000
37210kwwe11Cụm đồng hồ tốc độC280000
37210kwwv01Cụm đồng hồ tốc độC270000
37210kwya31Cụm đồng hồ tốc độC300000
37210kwz841Cụm đồng hồ tốc độC380000
37210kyzv31Cụm đồng hồ tốc độC710000
37210kzle01Cụm đồng hồ tốc độC400000
37210kzvv31Cụm đồng hồ tốc độC260000
37210kyl841Cụm đồng hồ tốc độ fiC2120000
37210kyl861Cụm đồng hồ tốc độ thườngC380000
37223gn5901Dây điện đồng hồ tốc độC290000
37223kev901Dây điện đồng hồ tốc độC210000
37223kfl711Dây điện đồng hồ tốc độC290000
37223kfl891Dây điện đồng hồ tốc độC300000
37223krs830Dây điện đồng hồ tốc độC120000
37223krs920Dây điện đồng hồ tốc độC110000
37223ktfv11Dây điện đồng hồ tốc độC460000
37223ktgv01Dây điện đồng hồ tốc độC470000
37224gccb20Dây điện đồng hồ tốc độC300000
37224gge901Dây điện đồng hồ tốc độC340000
37224gge941Dây điện đồng hồ tốc độC360000
37224k03m01Dây điện đồng hồ tốc độ380000
37224k03m31Dây điện đồng hồ tốc độ380000
37224k03m61Dây điện đồng hồ tốc độC380000
37224k03m71Dây điện đồng hồ tốc độC370000
37224k03v01Dây điện đồng hồ tốc độC320000
37224k03v31Dây điện đồng hồ tốc độC320000
37224k07941Dây điện đồng hồ tốc độC430000
37224k44v01Dây điện đồng hồ tốc độC320000
37224k57v11Dây điện đồng hồ tốc độC280000
37224k57v21Dây điện đồng hồ tốc độC280000
37224ktl641Dây điện đồng hồ tốc độC210000
37224ktl681Dây điện đồng hồ tốc độC230000
37224ktlv01Dây điện đồng hồ tốc độC200000
37224ktm901Dây điện đồng hồ tốc độC460000
37224ktm970Dây điện đồng hồ tốc độC290000
37224kvb971Dây điện đồng hồ tốc độC260000
37224kvg961Dây điện đồng hồ tốc độC250000
37224kvgv21Dây điện đồng hồ tốc độC230000
37224kvgv41Dây điện đồng hồ tốc độC330000
37224kvl900Dây điện đồng hồ tốc độC270000
37224kvm730Dây điện đồng hồ tốc độC190000
37224kvm790Dây điện đồng hồ tốc độC215000
37224kvr850Dây điện đồng hồ tốc độC230000
37224kvrv91Dây điện đồng hồ tốc độC200000
37224kwwb11Dây điện đồng hồ tốc độC240000
37224kwwb21Dây điện đồng hồ tốc độC240000
37224kwwe11Dây điện đồng hồ tốc độC310000
37224kwwe21Dây điện đồng hồ tốc độC310000
37224kwya31Dây điện đồng hồ tốc độC290000
37224kwz841Dây điện đồng hồ tốc độC290000
37224kyl861Dây điện đồng hồ tốc độC290000
37224kyl871Dây điện đồng hồ tốc độC290000
37224kyzg01Dây điện đồng hồ tốc độC470000
37224kyzv91Dây điện đồng hồ tốc độC470000
37224kzle01Dây điện đồng hồ tốc độC280000
37224kzvv31Dây điện đồng hồ tốc độC310000
37202kwn901Gioăng đồng hồ tốc độC130000
37214kvgv41Gioăng đồng hồ tốc độC25000
37215km1670Kẹp dây điện đồng hồ tốc độC10000
37215kr1760Kẹp dây điện đồng hồ tốc độC10000
44832gcc910Kẹp dây cáp đồng hồ tốc độC25000
44832k16900Kẹp dây cáp đồng hồ tốc độC25000
37110ktf671Mặt đồng hồ tốc độC1700000
37110ktfb21Mặt đồng hồ tốc độC1890000
37112k29901Mặt kính đồng hồ tốc độ trênC160000
53207k07940Mặt nạ đồng hồC45000
37212k03m01Nắp dưới đồng hồ tốc độ80000
37212k44v01Nắp dưới đồng hồ tốc độC90000
37212kwn931Nắp dưới đồng hồ tốc độC550000
37212kzle01Nắp dưới đồng hồ tốc độC90000
53207k29900Nắp ốp đồng hồC200000
53209k07940zaNắp ốp đồng hồ *nh-b24m*C120000
53207kph701zaNắp ốp đồng hồ *nh411m*C90000
53207ktm970zaNắp ốp đồng hồ *nh411m*C45000
53204kvgv40zbNắp ốp đồng hồ *nhb24m*C70000
53204kvgv40zaNắp ốp đồng hồ *r340c*C70000
53204kvgv40zdNắp ốp đồng hồ *y208m*C70000
53208k12900zaNắp ốp đồng hồ tốc độ *nh-b24mC50000
53209k07940zgNắp ốp đồng hồ*b206m*C120000
53209k07940zfNắp ốp đồng hồ*nha62m*C120000
53209k07940zdNắp ốp đồng hồ*nhb25m*C120000
53209k07940zcNắp ốp đồng hồ*r340c*C120000
53209k07940zbNắp ốp đồng hồ*y208m*C120000
37500k26901Nắp mặt đồng hồ công tơC150000
37211gfc901Nắp tai đế đồng hồ tốc độC15000
37112k01901Nắp trên đồng hồ tốc độC180000
37120ktfb21Nắp trên đồng hồ tốc độC200000
37211gfm971Nắp trên đồng hồ tốc độC45000
37211gn5830Nắp trên đồng hồ tốc độC90000
37211gn5901Nắp trên đồng hồ tốc độC260000
37211k03m61Nắp trên đồng hồ tốc độC45000
37211k07901Nắp trên đồng hồ tốc độC60000
37211k12901Nắp trên đồng hồ tốc độC80000
37211k27v01Nắp trên đồng hồ tốc độC110000
37211k35v01Nắp trên đồng hồ tốc độC550000
37211k44v01Nắp trên đồng hồ tốc độC60000
37211kfl891Nắp trên đồng hồ tốc độC45000
37211kph701Nắp trên đồng hồ tốc độC130000
37211ktm970Nắp trên đồng hồ tốc độC50000
37211kvb951Nắp trên đồng hồ tốc độC50000
37211kvg951Nắp trên đồng hồ tốc độC90000
37211kvgv41Nắp trên đồng hồ tốc độC90000
37211kvv901Nắp trên đồng hồ tốc độC110000
37211kwn901Nắp trên đồng hồ tốc độC310000
37211kyz901Nắp trên đồng hồ tốc độC70000
37211kzl931Nắp trên đồng hồ tốc độC60000
37211kzvt01Nắp trên đồng hồ tốc độC45000
37212gcc000Nắp trên đồng hồ tốc độC360000
37211kwwb21Nắp trên đồng hồ tốc độ đời cũC45000
37211kwwa01Nắp trên đồng hồ tốc độ đời mớiC70000
37211kww601Nắp trên đồng hồ tốc độ atC50000
37221kpw901Nắp trên đồng hồ tốc độ fu2C120000
37211ktl691Nắp trên đồng hồ tốc độ rsC45000
37221kev901Nắp trên đồng hồ tốc độ w cũ, w bladeC50000
37211ktl681Nắp trên đồng hồ tốc độ waC35000
64105kwn640Nẹp ốp chắn đồng hồC45000
37125ktfb21Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC150000
37212k27v01Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC120000
37213gfm972Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC110000
37213kfl711Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC80000
37213kfl891Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC80000
37213kvg951Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC70000
37215kvgv41Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC170000
37230k01901Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC180000
37230k03m61Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC70000
37230k03v01Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC140000
37230k29901Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC150000
37230kwwb21Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC90000
37230kwwe11Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC120000
37230kwwv01Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC160000
37230kwz841Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC140000
37230kzvt01Tấm cách mặt đồng hồ tốc độC90000
53203kvgv40Tấm chắn đồng hồC45000
64337kwn900zgTấm ốp sau đồng hồ *ngb25m*C290000
64337kwn900zfTấm ốp sau đồng hồ *nha96p*C290000
64337kwn710znTấm ốp sau đồng hồ *nhb25m*C210000
64337kwn710zmTấm ốp sau đồng hồ *nhb35p*C210000
64337kwn900zcTấm ốp sau đồng hồ *r340c*C290000
64337kwn710zlTấm ốp sau đồng hồ *r350c*C210000
64337kwn900zhTấm ốp sau đồng hồ *y208m*C290000
64337kwn710zkTấm ốp sau đồng hồ *yr303m*C210000
64337k35v00zaTấm ốp sau đồng hồ*nh1*C60000
64336kwn900zaTấm ốp trước đồng hồ *nh1*C70000
64336k35v00zaTấm ốp trước đồng hồ*nh1*C70000
87522kwn871Tem hướng dẫn tấm chắn đồng hồC25000
37302kvrv21Tấm phản quang đồng hồ tốc độC80000
37302kvrv91Tấm phản quang đồng hồ tốc độC45000
37203kwn901Trục điều khiển đồng hồC70000
08f86kvb720Vòng trang trí đồng hồ *đỏ*C135000
08f86kvb730Vòng trang trí đồng hồ *vàng*C135000
08f86kvb710Vòng trang trí đồng hồ *xanh*C135000
Xem thêm  Bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Tem phụ tùng xe máy Honda

Bình luận:

Don`t copy text!