Nghệ An - Xét nghiệm Covid

Nghệ An - Xét nghiệm Covid

Gọi thợ ngay

Khách hàng sửa chữa
111,901
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
9,090
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
189,158
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
NHÓM DỊCH VỤ: NGHỆ AN - COVID

Dịch vụ xét nghiệm chuẩn đoán Covid

Loại: Dịch vụ khẩn cấp

Dịch vụ được triển khai tại Nghệ An miễn phí nhằm hỗ trợ công dân tiếp cận mạng lưới dịch vụ xét nghiệm covid trên địa bàn Tỉnh trong trường hợp khẩn cấp trên nền tảng hệ thống ứng dụng Rada.

Công dân có nhu cầu xét nghiệm hoặc nghi ngờ tiếp xúc F0 có thể đặt yêu cầu tại đây đến các trung tâm xét nghiệm của Tỉnh để được trợ giúp.

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ của trung tâm xét nghiệm có địa chỉ gần nhất sẽ liên lạc với công dân để hướng dẫn các thủ tục chi tiết ngay sau khi gửi yêu cẩu!

Nghệ An SOS !!!

Top 20 dịch vụ Nghệ An - Xét nghiệm Covid

Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook