Khóa học CNTT cơ bản

Khóa học CNTT cơ bản

Đặt dịch vụ

Khách hàng sửa chữa
107,939
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
8,749
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
175,903
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
  • Bạn muốn tìm các lớp đào tạo kỹ năng CNTT cơ bản?
  • Bạn muốn nâng cao kiến thức của mình trong thời gian rảnh rỗi?

Hãy kết nối đến các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo uy tín trên hệ thống của chúng tôi để tìm hiểu rõ hơn vấn đề mà bạn mong muốn!

  • Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức (Theo thông tư 03)
  • Kỹ năng bảo vệ thông tin khi dùng Facebook, Zalo
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản.
  • Kỹ năng lưu trữ và quản lý tài liệu
  • Kỹ năng trình bày CV, Hồ sơ, Bài tập lớn, Khóa luận đẹp, quy chuẩn
  • Kỹ năng gõ văn bản bằng 10 ngón
  • Luyện thi tin học trẻ cấp 1, cấp 2, cấp 3...

Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa
Top thợ sửa chữa
Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook