Viettel Post - Chuyển phát thu hộ (COD)

Viettel Post - Chuyển phát thu hộ (COD)

Đặt dịch vụ

Là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát nhanh chứng từ hàng hóa, vật phẩm bằng đường bộ theo thời gian công bố trước và tính theo giờ.  Ở đây khách hàng có thể tự đưa ra giá ship hợp lý cho gói hàng của mình.

  • Các đơn/hàng hóa đã được nhận bởi nhân viên Ship của Viettel Post sẽ được đảm bảo nguyên vẹn về khối lượng, thể tích, bao bì, giáp lai,... theo đúng tiêu chuẩn vận chuyển của Viettel Post.
  • Các yêu cầu chuyển phát liên tỉnh cũng có thể đặt tại đây, Viettel Post sẽ cử nhân viên tới nhận hàng theo đúng quy cách và ước lượng chi phí theo đúng bảng giá của Viettel Post (https://www.viettelpost.com.vn/tinh-cuoc-van-chuyen
  • Bấm vào nút "Tìm ship" và làm theo hướng dẫn của ứng dụng.