Lắp đầu thu & chảo DTH truyền hình số vệ tinh AVG

Lắp đầu thu & chảo DTH truyền hình số vệ tinh AVG

Đặt dịch vụ

Khách hàng sửa chữa
107,316
người đang sử dụng
Dịch vụ sửa chữa
8,679
nhà cung cấp tham gia
Yêu cầu sửa chữa
174,302
yêu cầu đã phục vụ
Yêu cầu dịch vụ mới
Thông báo từ Rada
NHÓM DỊCH VỤ: DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ lắp đặt chảo thu truyền hình số vệ tinh AVG

Giá thành: 1....

Mô tả dịch vụ bao gồm:

  • Thiết vị: Đầu giải mã; Chảo vệ tinh; Dây dẫn tín hiệu
  • Dịch vụ: Lắp đặt chảo thu tín hiệu; Lắp đặt đầu giải mã tại nhà; Hướng dẫn sử dụng & kích hoạt tài khoản

Dịch vụ đang cập nhật


Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa
Top thợ sửa chữa
Ứng dụng đặt dịch vụ đạt giải nhì - Nhân tài đất Việt 2017 Được tài trợ bởi Bootstrap track of FbStart từ Facebook